به سایت صنایع شیمی ساختمان دکستر خوش آمدید.

تاییدیه ها

iso 9001 certificate

گواهی نامه استاندارد ISO 9001

گواهی نامه استاندارد اتحادیه اروپا CE