آرشیو روزانه : آبان ۲۵, ۱۴۰۰

مالک اصلی زمین‌های بکر

ملاکان حقوقی، مالک اصلی زمین‌های بکر داخل شهرها هستند

مالک اصلی زمین‌های بکر : یک ماه پس از ثبت‌نام از متقاضیان خانه‌های دولتی در طرح موسوم به «تولید یک‌میلیون مسکن‌ در سال»

ادامه مطلب...
افزایش فروش نفت ایران و چند نکته

افزایش فروش نفت ایران و چند نکته

افزایش فروش نفت ایران و چند نکته : آمار و ارقام بین المللی و صحبت‌های وزیر نفت نشان از افزایش فروش نفت ایران دارد موضوعی که امری ممکن اما نیازمند تامل بیشتر است

ادامه مطلب...