آرشیو روزانه : آذر ۲, ۱۴۰۰

سنگ بانک‌ها پیش پای لنگ مستأجران

سنگ بانک‌ها پیش پای لنگ مستأجران/ اعمال سقف سنی برای پرداخت وام ودیعه مسکن

سنگ بانک‌ها پیش پای لنگ مستأجران : برای دریافت وام ودیعه مسکن متقاضیان باید متاهل و دارای اجاره نامه رسمی و شرط سقف سنی باشند.

ادامه مطلب...
صنایع اصفهان مجوز استفاده از مازوت را ندارند

هیچ یک از صنایع اصفهان مجوز استفاده از مازوت را ندارند

صنایع اصفهان مجوز استفاده از مازوت را ندارند : معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان : هیچ مجوزی به هیچ صنعتی برای استفاده از سوخت دوم داده نشده است.

ادامه مطلب...