روان کننده پایه لیگنو

توضیحات

روان کننده پایه لیگنو  دکستر | Dexter

روان کننده پایه لیگنو بر پایه لیگنو سولفانات می باشد که کاهنده آب اختلاط و افزاینده روانی بتن می باشد.

این محصول برابر استاندارهای زیر می باشد:

ویژگی ها و موارد استفاده روان کننده پایه لیگنو :

 • کاهش آب طرح اختلاط تا ۱۰ درصد
 • افزایش کارایی بتن بدون افزایش آب
 • سازگاری با انواع سیمان ها
 • سهولت پمپاژ
 • حفظ کارایی بتن تا ۳۰ دقیقه
 • جلوگیری از آب انداختگی بتن

موارد استفاده روان کننده پایه لیگنو :

 • بتن ریزی تیرها – ستون ها و دیوارها
 • بتن ریزی در طبقات با پمپ
 • ساخت بتن های خمیری با روانی مناسب بدون آب انداختگی

روش مصرف روان کننده پایه لیگنو :

 • اضافه نمودن به مخلوط بتن آماده
 • اضافه نمودن در زمان ساخت به بچینگ پس از اضافه نمودن ۳/۲ آب طرح اختلاط
 • توجه : هرگز به مصالح خشک اضافه نشود

میزان مصرف روان کننده پایه لیگنو :

بسته به طرح اختلاط حدود ۰/۴تا ۰/۸ درصد وزن سیمان و مواد جایگزین می باشد ولی میزان دقیق مصرف با آزمایشات کارگاهی بدست می آید.

مشخصات فنی محصول :

 • حالت فیزیکی : مایع
 • رنگ : قهوه ای تیره
 • PH-0/5±۷
 • وزن مخصوص در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد : ۰.۰۵±۱.۱۸
 • یون کلر : ندارد

 

You've just added this product to the cart: