کیورینگ بتن TX315

این محصول باعث پوشاندن سطح بتن با یك لایه نازک می شود.‌ کیورینگ از تبخیر آب سطحی بتن جلوگیری می‌نماید و به مرور زمان از روی سطح بتن پاک می‌شود و هیچ اثری بر روی عمر بتن ندارد. این ماده با ایجاد یک لایه شفاف بر روی بتن موجب می‌شود كه نور آفتاب از سطح آن منعكس شود و در نتیجه از تبخیر آب بتن جلوگیری نماید .

توضیحات

کیورینگ بتن دکستر | Dexter

این محصول باعث پوشاندن سطح بتن با یك لایه نازک می شود.‌ کیورینگ از تبخیر آب سطحی بتن جلوگیری می‌نماید و به مرور زمان از روی سطح بتن پاک می‌شود و هیچ اثری بر روی عمر بتن ندارد. این ماده با ایجاد یک لایه شفاف بر روی بتن موجب می‌شود كه نور آفتاب از سطح آن منعكس شود و در نتیجه از تبخیر آب بتن جلوگیری می نماید .

خواص و مزایای کیورینگ بتن:

  • کاهش هزینه آب و کارگر
  • ایجاد فیلم غیر چرب روی سطح بتن
  • جلوگیری از تبخیر سریع و زود هنگام آب بتن
  • عدم نیاز به آب پاشی مداوم و مرطوب نگهداشتن بتن
  • محبوس نمودن آب اختلاط بتن برای پیشرفت واکنش هیدارسیون
  • جلوگیری از انقباض و ترک های ناشی از تبخیر سریع آب بتن
  • کاهش نفوذپذیری سطوح بتنی
  • جلوگیری از پوسته شدن سطحی بتن
  • بدون ایجاد تغییر در رنگ سطوح بتنی

روش مصرف کیورینگ بتن:

این محصول آماده مصرف بوده و پس از اتمام بتن ریزی یا همزمان با باز کردن قالب،بایستی بر روی سطح مورد نظراسپری گردد یا با غلتک روی سطح اعمال شود.

در سطوح شیبدار بهتر است اسپری شود یا از تی استفاده شود.