ابر روان کننده سنگ مصنوعی NX218

ابر روان کننده سنگ مصنوعی بر پایه پلی کربوکسیلات بوده و فوق کاهنده آب اختلاط باروانی بالا و حفظ کارایی بتن می باشد.

توضیحات

ابر روان کننده سنگ مصنوعی دکستر | Dexter

ابر روان کننده سنگ مصنوعی بر پایه پلی کربوکسیلات بوده و فوق کاهنده آب اختلاط باروانی بالا و حفظ کارایی بتن می باشد.

ابر روان کننده سنگ مصنوعی برابر استاندارهای زیر می باشد:

 ISIRI2930 – Table 384 ASTMC494 C494M TYPE F

ویژگی ها و موارد استفاده ابر روان کننده سنگ مصنوعی :

 • کاهش میزان آب مصرفی اختلاط بین ۳۰ الی ۳۵ درصد
 • سهولت اجرا و اختلاط
 • کاهش زمان ویبراسیون
 • افزایش مقاومت مخلوط سیمانی در سنین گیرش اولیه و نهایی
 • کاهش عیار سیمان مصرفی
 • افزایش مقاومت فشاری سنگ مصنوعی
 • با استفاده از رزین سنگ مصنوعی، می توان میزان ویبراتور بتن را کاهش داد.
 • پمپاژ این محصول راحت است و باعث کاهش استهلاک تجهیزات پمپاژ می شود.
 • این محصول باعث کاهش نفوذپذیری بتن می شود.
 • رزین سنگ مصنوعی، هوای اضافی بتن را تا حداکثر ۷۰ درصد کاهش می دهد
 • این محصول، زمان بتن ریزی را کاهش می دهد

موارد استفاده ابر روان کننده سنگ مصنوعی :

 • تولید سنگ های مصنوعی و آنتیک پایه سیمانی و سنگ مصنوعی گچی
 • تولید سنگ های پلیمری
 • تولید کفپوش های بتنی با مقاومت بالا
 • تولید موزائیک با ضخامت کم و مقاومت بالا
 • تولید بتن پیش ساخته با مقاومت مکانیکی بالا
 • مناسب برای تولید تراورس و سگمنت بتنی

روش مصرف ابر روان کننده سنگ مصنوعی :

 • اضافه نمودن به مخلوط بتن یا سنگ مصنوعی آماده
 • اضافه نمودن در زمان ساخت به بچینگ پس از اضافه نمودن ۲/۳ آب طرح اختلاط
 • توجه : هرگز به مصالح خشک اضافه نشود

میزان مصرف ابر روان کننده سنگ مصنوعی :

بسته به طرح اختلاط حدود ۰/۲تا ۰/۸ درصد وزن سیمان و مواد جایگزین می باشد ولی میزان دقیق مصرف با آزمایشات کارگاهی بدست می آید.

مشخصات فنی محصول :

 • حالت فیزیکی : مایع
 • رنگ : قهوه ای روشن
 • وزن مخصوص در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد : ۰/۰۲ ± ۱/۰۹
 • اسیدیته : ۰/۵ ± ۵