فوق روان کننده نفتالین دیرگیر NX204

فوق روان کننده نفتالین دیرگیرکاهنده قوی آب و افزاینده کارایی بتن با قابلیت ایجاد تأخیر در زمان گیرش اولیه می باشد .

توضیحات

فوق روان کننده نفتالین دیرگیر دکستر | Dexter

فوق روان کننده نفتالین دیرگیرکاهنده قوی آب و افزاینده کارایی بتن با قابلیت ایجاد تأخیر در زمان گیرش اولیه می باشد .

فوق روان کننده نفتالین دیرگیر برابر استانداردهای زیر می باشد :

ویژگی ها و موارد استفاده فوق روان کننده نفتالین دیرگیر :

 • کاهش آب اختلاط تا ۱۵ درصد بسته به طرح اختلاط
 • افزایش کارایی بتن بدون اضافه نمودن آب
 • افزایش مقاومت بتن به واسطه کاهش آب اختلاط
 • سهولت در پمپاژ
 • سازگاری با انواع سیمانها مواد پوزولانی
 • تأخیر در گیرش اولیه

موارد استفاده فوق روان کننده نفتالین دیرگیر :

 • ساخت وحمل بتن در مسافت های طولانی
 • بتن ریزی در مقاطع بسیار بزرگ ، که نیاز به زمان زیادی دارد
 • اجرای بتن دال ها ، پی ها  ، ستون ها ، دیوارها
 • ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح
 • مورد استفاده دربتن هایی که مصالح شکسته استفاده شده

روش مصرف فوق روان کننده نفتالین دیرگیر :

 • اضافه نمودن به مخلوط
 • اضافه نمودن درزمان ساخت به بچینگ پس ازاضافه نمودن ۲/۳ آب طرح اختلاط
 • تذکر:هرگز به مصالح خشک اضافه نشود

میزان مصرف فوق روان کننده نفتالین دیرگیر :

بسته به طرح اختلاط و شرایط محیطی مقدار مصرف حدود ۰/۸ تا ۱/۴ درصد وزن سیمان و مواد جایگزین سیمان می باشد.

مقدار دقیق مصرف با آزمایشات کارگاهی به دست می آید.

مشخصات فنی محصول فوق روان کننده نفتالین دیرگیر :

 • حالت فیزیکی : مایع
 • رنگ : قهوه ای
 • PH : 0/5 ± ۷/۵
 • وزن مخصوص :۰/۰۲± ۱/۱۹