ضدیخ بتن بدون کلراید NX225

ضدیخ بتن بدون کلراید ، ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراسیون است که برای بتن ریزی در سرمای شدید طراحی شده است .

توضیحات

ضدیخ بتن بدون کلراید دکستر Dexter

ضدیخ بتن بدون کلراید ، ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراسیون است که برای بتن ریزی در سرمای شدید طراحی شده است.

ضدیخ بتن بدون کلراید براساس استانداردهای زیر تحت کنترل است:

خواص و اثرات ضدیخ بتن بدون کلراید :

 • تسریع پیشرفت واکنش حرارت زائی بتن
 • تسریع پیشرفت واکنش هیدراسیون
 • تسریع زمان گیرش اولیه
 • سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
 • افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن
 • فاقد یون کلر

موارد کاربرد ضدیخ بتن بدون کلراید :

 • بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان
 • امکان بتن ریزی در محدوده دمای ۱۵- الی ۵+  درجه سانتیگراد
 • انجام کارهای ترمیمی در هوای سرد و یخبندان

مقدار مصرف ضدیخ بتن بدون کلراید :

مقدار مصرف بر اساس درصد وزنی سیمان و دما برابر با جدول زیر می باشد:

دما بر حسب سانتی گراد

عیار سیمان kg/m3

۳۰۰

۳۵۰

۴۰۰

۲ ۱.۵ ۱

-۱۰

۳

۲.۵

۲

-۱۵ ۴ ۳.۵

۳

توجه :معادل وزن ضدیخ بتن مصرفی باید از آب اختلاط کسر شود.

نکات مهم درمورد ضدیخ بتن بدون کلراید :

در هنگام بتن ریزی در هوای سرد توجه به  نکات زیر مفید است:

 1. سطح قالب ها و آرماتورها را از آب و برف و یخ بزدائید.
 2. در صورت امکان آنها را گرم نمائید تا دمای آنها به بیش از ۵ درجه سانتیگراد برسد.
 3. دمای بتن از محدوده ۵ درجه سانتیگراد کاهش پیدا نکند.
 4. در صورت امکان با پوشش مناسب درجه حرارت بتن را حفظ نمائید.
 5. در صورت لزوم می توان مصالح و به ویژه آب مصرفی را گرم نمود و با استفاده از پوشش مناسب از اتلاف دمای بتن تازه ریخته شده جلوگیری به عمل آورد .

روش مصرف ضدیخ بتن بدون کلراید :

 هنگام ساخت بتن بهتر است ضد یخ بتن را با آب مصرفی مخلوط و سپس به اجزاء خشک اضافه نمایید . در صورت استفاده از بتن آماده ، ضد یخ مصرفی را به داخل تراک میکسر ریخته و پس از اختلاط کامل بتن ریزی را آغاز کنید .

مشخصات فیزیکی و شیمیائی ضدیخ بتن بدون کلراید :

 • حالت فیزیکی : مایع
 • رنگ : سفید مات
 • وزن مخصوص g/cm3  ۱/۰۷ ± ۰/۰۲
 • یون کلر : ندارد
 • قابلیت انحلال : در آب
 • اسیدیته : ۰/۵ ± ۶/۵

شما میتوانید دیگر محصولات صنایع شیمی ساختمان دکستر را در اینجا مشاهده نمایید.